بایگانی دسته بندی ها: فنی و مهندسی

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI

جزوه مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی CMMI

10,000 ریال – خرید