دانلود جزوه

مرکز پژوهش, سایتی تخصصی وابسته به مؤسسه فرهنگی نسیم وصال است که این سایت به منظور دسترسی بهتر, سریعتر و آسانتر دانشجویان دانشگاه پیام نور در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد, به نمونه سؤالات امتحانی در ترمهای مختلف و جزوات درسی دانشگاه پیام نور طراحی شده است.

دانشجو می تواند با ثبت اطلاعات خود, از مزایای آزمون آنلاین به منظور سنجش میزان اطلاعات خود و آشنایی با نحوه آزمون درسی دانشگاه پیام نور بهره مند شود. آزمون آنلاین بعنوان تنها سایت ارائه دهنده آزمون در سطح کشور است.